AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı desteğinde yürütülen İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) kapsamında son bir yıl içinde 16 inşaat alanı ve sekiz inşaat firmasına yönelik yapılan inceleme ve teknik çalışmalarda özellikle iş güvenliği konusunda en iyi durumdaki firmaların, Avrupa ülkelerindeki firmalarla kıyaslanabilecek özelliklerde olduğu ortaya çıktı. Firmalar,