Binalarda ve sanayide enerji verimliliği


Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 75’ini ithal ediyoruz. Enerji, ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir. Tüm bu koşullara rağmen enerjiyi verimli kullanmıyoruz. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda enerji savurganı bir ülke olduğumuz açıkça gözükmektedir. 2007 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu ve arkasından yayınlanan Sanayide Enerji verimliliği ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmelikleri yürürlüktedir. Ancak, uygulamada yaşanan bazı sorunlar nedeniyle istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.

Sanayiyi değerlendirecek olursak; 2009 verilerine göre sanayide yılda 26 Milyon TEP enerji tüketilmektedir. Bazı kuruluşlar, enerji verimliliği ve enerji ekonomisinin bilincine varmışlardır. Ancak büyük bir çoğunluk henüz farkında değildir. Bugün, sanayi işletmelerinde yüzde 10 ila 40 arasında enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Çok küçük önlemlerle önemli tasarruflar sağlanabilmektedir. Bunları özetle şöyle sıralayabiliriz:

– İyileştirmeler- ömrünü tamamlamış tesisatlar ve cihazların yenilenmesi.
– İleri teknoloji ürünü, yüksek verimli cihazların kullanılması.
– Kaçakların kontrolü, buhar ve hava kaçaklarının önlenmesi.
– Atık ısı geri kazanım sistemi uygulamaları.

Sanayinin tükettiği toplam enerjiden hareket edersek, enerji verimliliğine özen göstererek yapacağımız iyileştirmeler sonunda yılda 4 Milyar USD tasarruf edebilmemizin mümkün olabileceğini belirtmek isteriz.
5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında yer alan Bina Enerji Kimlik Belgesi’nin uygulamaya geçebilmesi için gerekli yazılım programı BEP-TR ‘nin kullanımı ile ilgili kurslara başlanmıştır. Ancak, programda eksiklikler ve yanlışlıklar vardır. Örneğin; mekanik tesisata çok az yer verilmiş, yenilenebilir enerjiler ve kojenerasyona ise yer verilmemiştir. Enerji kimlik belgesi; binanın ısıtma, soğutma ve aydınlatma için ihtiyaç olan enerji ve çevreye verdiği zararı(karbondioksit salımını)gösteren bir belgedir. Verimli cihazlar ve yenilenebilir enerjiyi değerlendiremeyeceğimiz yazılım programı ile sağlıklı bir sonuç alınamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, BEP-TR’de bulunan yanlışlıklar ve eksiklikler giderilene kadar uygulama ertelenmelidir görüşündeyiz. Aksi takdirde, verildiği tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak Enerji Kimlik Belgesi, doğru değerleri yansıtmayacaktır.

8.5 Milyon bina, 18.5 milyon adet konut bulunan ülkemizde binaların tükettiği enerji 29,5 Milyon TEP olup, toplam tüketimin yüzde 37 ‘sini teşkil etmektedir. Ortalama olarak binalarda yüzde 40 tan fazla enerji tasarrufu potansiyeli vardır. BEP Yönetmeliği tam anlamıyla uygulamaya geçtiğinde binaların tükettiği enerjiden yılda en az 7 Milyar USD tasarruf edebileceğimizi belirtebiliriz.
Özetle; Sanayi ve Binalarda enerji verimliliğini tam anlamıyla uygularsak; ülkemiz yılda en az 11 Milyar USD enerjiyi tasarruf edebilir. Enerji verimliliği, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntemdir. Bu nedenle enerji verimliliği konusunda yapılan tüm doğru uygulamaları destekliyoruz.

ttmd.org.tr

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir